SSC Next Meeting/ SSC Próxima Reunión

SSC Meeting on Friday August 2th, 2023 from 7:25am to 8:25am at the parent center room 1205. Reunión del SSC el viernes 2 de agosto de 2023 de 7:25 a. m. a 8:25 a. m. en el salón 1205 del centro de padres.